Hae huutokaupasta 160
Esinenro:
Hakusana:
Valitse huutokauppa
nro 160.
2022-05-28 klo 11:00

HUUTOKAUPPASÄÄNNÖT

Huutokauppa on julkinen ja vapaaehtoinen. Luettelossa mainitut hinnat ovat minimihintoja €, joiden alle kohteita ei myydä. Luettelon tiedot on laadittu suurinta huolellisuutta noudattaen. Kohteet myydään siinä kunnossa kun ne ovat myyntihetkellä ja koska kohteet ovat nähtävänä luettelossa ilmoitettuna näyttöaikana Holmaston toimitiloissa sekä huutokauppatilaisuudessa, valituksia ei huomioida vasaralyönnin jälkeen.
Kellot ja kaikki mekaaniset ja vastaavanlaiset esineet myydään keräilykohteina/taide-esineinä, eikä Holmasto ota vastuuta niiden teknisestä kunnosta tai toimivuudesta.

Toimeksiannot sekä ostajan muut velvollisuudet
Säännöt koskevat kaikkia ennakkoon, huutokauppatilaisuudessa, Internetin kautta tai muulla tavalla annettuja tarjouksia
Tarjouksen antaja (jäljempänä Ostaja) voi halutessaan jättää ostotarjouksia Rahaliike Holmaston (jäljempänä Holmasto) verkkopalvelun kautta: www.holmasto.fi. Huutokauppoihin on mahdollista osallistua myös reaaliaikaisesti, ks. ohjeet: www.holmasto.fi/apua/reaaliaikahuutokauppa. Tarjouksia on myös mahdollista antaa kirjeitse, sähköpostitse tai Faxilla numeroon 09-666628 sekä puhelimitse 09-666500, huutokaupapäivänä myös 050 5241876. Riippumatta siitä, aikooko osallistua huutokauppaan realiaikaisesti, suosittelemme joka tapauksessa tekemään ennakkotarjouksia halutuille kohteille mahdollisten tieto-liikenne/järjestelmien katkoksien varalta.
Osallistuminen edellyttää rekisteröitymisen. http://www.holmasto.fi/registration/join
Ostajan hyväksyttyä tarjouksensa, lähettämällä tarjouksen Holmaston verkkopalvelussa "hyväksyn tarjouksen-painikkeella", tarjous on sitova eikä enää pienennettävissä tai perutettavissa mutta kyllä korotettavissa.
Tehdyistä tarjouksista vastaa kaikilta osin, tarjouksen tehnyt henkilö, myös toimiessaan toisen henkilön toimeksiannosta. Lyötyyn hintaan lisätään huutomaksu 22 % sis.alv.
Holmasto pidättää itsellään oikeuden, kaikissa tilanteissa, olla hyväksymättä tehtyjä tarjouksia syytä erikseen ilmoittamatta. Holmasto ei vastaa toimintansa johdosta, tai muusta syystä, poisjääneistä tai huomioimatta jääneistä tarjouksista eikä ole myöskään korvausvelvollinen ostajan mahdollisesti kärsimästä välittömästä tai välillisestä vahingosta.
Huutokaupan aikana ja sen jälkeen verkkosivuillamme ilmoitetut myyntihinnat ovat teknisistä syistä tarkistamattomia ja näinollen, äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa, saattaa virheitä esiintyä. Holmasto pidättää itsellään oikeuden korjata verkkosivuillaan ilmenneitä virheitä huutokaupan aikana ja sen jälkeenkin. Verkkosivuillamme ilmoitetut myyntihinnat eivät e.m. syystä ole Holmastoa sitovia. Lopullinen hinta ilmoitetaan ostajalle aina erikseen Holmaston toimesta.

OSTETTUJEN KOHTEIDEN MAKSAMINEN JA LUOVUTUS

Ostetut kohteet tulee huutokaupan aikana tai välittömästi sen jälkeen noutaa käteis-, pankkikortti- tai luottokortti- maksua vastaan. Holmasto voi tarvittaessa harkintansa mukaan erikseen sopimalla myöntää maksuaikaa. Tällöin ostetut esineet jäävät Holmaston haltuun kunnes kohteet kaikkine kuluineen ja muine maksuineen ovat kokonaisuudessaan maksettu.
Ylimääräisten kuljetus- ja käsittelykulujen peittämiseksi peritään 5 € / asiakas huutokauppaostoksista, joita ei lunasteta huutokauppapaikalla.  Muistutuskulut 8.- euroa. Viivästyskorko 8 % laskettuna huutokauppapäivästä.

Ostajan toimeksiannosta, ostetut kohteet lähetetään postitse (tarvittaessa muulla sovitulla tavalla). Lähetys- ja pakkauskulut lisätään huutokauppalaskuun. Kaikki lähetykset toimitetaan vakuutettuina.
Meille tuntemattomilta henkilöiltä edellytämme henkilöllisyyyden vahvistamista. Omistusoikeus ostettuihin kohteisiin siirtyy ostajalle kun ostohinta kaikkine huutomaksuineen ja muine kuluineen on kokonaisuudessaan suoritettu Rahaliike Holmastolle.
Mikäli ostaja ei lunasta kohteita eräpäivään mennessä, eikä ole sopinut Holmaston kanssa maksujärjestelyistä tai muunlaisesta menettelystä, on Holmastolla oikeus myydä, kulujensa kattamiseksi, kohteet parhaiten katsomallaan tavalla. Mikäli e.m. menettelyllä myynnin tuotto, jää pienemmäksi kuin alkuperäinen myynnin tulos, on ostaja velvollinen maksamaan erotuksen lisättynä mahdollisine viivästyskorkoineen ja kuluineen. 
Varsinaisessa huutokaupassa myymättä jääneet kohteet
Myymättömien kohteiden osalta huutokauppa jatkuu määrätyn ajan Jatketulla huutokaupalla. Jatketun huutokaupan säännöt ja toiminnat ovat aivan samat kuin varsinaisessa huutokaupassa lukuunottamatta korotettua huutomaaksua joka on 25 % (marginaaliveronalainen myynti).

MUUTA HUOMIOITAVAA:
-kohdetta ei myydä alle minimihinnan
-tarjoukset ovat sitovia, niitä voi korottaa mutta ei laskea tai perua
-kohde myydään korkeimman tarjouksen tehneelle, samansuuruisista tarjouksista voittaa se joka on tullut järjestelmään ensimmäisenä
-myyntihinnaksi määräytyy toiseksi korkein tarjous + minimikorotus. Meklarilla on oikeus , harkintansa mukaan, poiketa e.m. tavalla lasketusta määritellystä myyntihinnasta  (HUOM ! ei siis maksimitarjous).
-Holmasto voi tarvittaessa syytä ilmoittamatta muuttaa myyntiaikaa tai lopettaa jatketun myynnin.

Nämä säännöt sitovat jokaista joka osallistuu huutokauppaan joko Holmaston verkkopalvelua käyttäen, tai jättämällä tarjouksia millä tahansa muulla tavalla.
Mahdolliset huomautukset 10 päivän sisällä kohteiden vastaanottamisesta.