Hae huutokaupasta 151
Esinenro:
Hakusana:
Aloita kuvaesitys 151
Valitse huutokauppa
nro 151.
2020-03-07 klo 11:00
Kohteet valitussa ryhmässä

Osakekirjoja, allekirjoituksia ym.

Osakekirjoja
621. Erä: Finska Täljstensaktiebolaget, Osakekirjaan merkitty 2 osaketta / I aktiebrevet 2 aktier, à 500 Fmk 1901. Helsingin Tupakkatehdas Oy 500 Smk 1919. Kustannusosakeyhtiö Ahjo 200 Suomen markkaa 1918. Privatbanken i Helsingfors Aktiebolag 1000 finska mark 1907. Svenska Finlands Lantmannabank AB 500 mk 1927, 100 mk 1927, 1000 mark 1928. Wiborgs Fastighets Aktiebolag 1000 Fmk 1897. Asunto-osakeyhtiö Lohjanlinna 35000 Smk 1930. Yht. 9 osakekirjaa. Lisäksi mukana useita vakuutuskirjoja 1800-luvulta 1900-luvulle. / Lott 9 st aktiebrev. Dätill medföljer ett antal försäkringsbrev från 1800- och 1900-talen. / In total 9 stock certificates. Additionally included some insurance policy certificates from 19th and 20th century.
minimihinta: 70 €
myyty: 91 €
Kirjeitä ja allekirjoituksia
622. C. G. E. Mannerheimin käsinkirjoitettu kirje, jossa ohjeistetaan Pohjoismaista Yhdyspankkia maksamaan neiti E. Ekströmille kuukausittain 6000 markkaa Mannerheimin itsensä ollessa ulkomailla. Päivätty 4.2.1921, allekirjoitus G. Mannerheim. Mielenkiintoinen dokumentti. / C. G. E. Mannerheims handskrivna brev till Nordiska Föreningsbanken om att fröken Ekström ska månatligen betalas 6000 mark under tiden då Mannerheim själv var utomlands. Daterat 4.2.1921, underskrift G, Mannerheim. Ett intressant dokument. / A handwritten letter in Swedish by C.G.E. Mannerheim related to monthly payment of 6,000 Finnish marks while Mannerheim himself was abroad. Dated 4 Freruary 1921. Signature G. Mannerheim. An interesting document.
minimihinta: 100 €
myyty: 270 €
623. Erä kirjeitä, asiakirjoja, allekirjoituksia ym. Mannerheimin allekirjoitus Teijon ruukin yhtiöjärjestelyihin liittyvässä asiakirjassa v. 1932; Risto Rytin Alfred Kordelinin kuolinpesän hoitajan ominaisuudessa kirjoittama kirje v. 1921 (mukana myös Serlachius & Ryti -asianajotoimiston paperilla päiväämätön A. Kordelinin allekirjoitus); useita J. K. Paasikiven allekirjoituksia (keisarillisen senaatin finanssiosaston johtajan ominaisuudessa allekirjoitettu kirje v. 1908, 2 kpl 1920-luvulla allekirjoitettuja sopimuksia, Paasikiven oman v. 1918 allekirjoitetun konttokuranttiluoton asiakirja, v. 1934 päivättyine ja uudella allekirjoituksella vahvistettuine lisäasiakirjoineen); 3 kpl 1860-luvun kirjeitä, joissa Leo Mechelin toisena allekirjoittajana; Suomen keisarillisen senaatin v. 1895 päivätyn asikirjan osa, jossa useiden senaattoreiden kuten Z. Yrjö-Koskisen allekirjoitus; tehtailija Ossian Donnerin kirje v. 1901; eversti Axel (Leonard) Ramsayn Pietarissa v. 1875 allekirjoittama valtakirja; 3 kpl Suomen tarkk’ampujain Uudenmaan pataljoonan maksuliikenteeseen liittyviä asiakirjoja (allekirjoittajina mm. H. M. Tamelander, A. von Knorring, eversti Procopé, everstiluutnantti G. A. Gripenberg, luutnantti Nykopp); taiteilija Louis Sparren v. 1900 Iris Oy:n johtajan ominaisuudessa allekirjoittama valtakirja; liikemies ja filatelisti Hans Lagerlöfin Suomen Tukholman edustuston vahvistama allekirjoitus valtakirjaleikkeellä; tarkemmin läpikäymättömiä 1900-luvun alun pankki- ja muita asiakirjaleikkeitä (allekirjoitusosia). Mielenkiintoinen kokonaisuus nimikirjoituskeräilijälle! / Lott brev, dokument, underskrifter mm. Bla. G. Mannerheim, J.K.Paasikivi, Risto Ryti, Leo Mechelin mm. Intressant helhet för en autografsamlare. / Group lot of letters, documents, autographs etc. Among other Gustaf Mannerheim, J.K.Paasikivi, Risto Ryti, Leo Mechelin etc. An interesting document for a collector of autographs.
minimihinta: 100 €
myyty: 540 €
624. Erä vanhoja vekseleitä, mm. Carl August Standertskjöldin allekirjoittama 120000 mk vekseli v. 1875. Muut lähinnä 1900-luvulta. Lisäksi yrityskirjeenvaihdon osia, erityisesti näyttävien kirjepohjien takia sivuun otettuja kirjeitä, laskuja ym. / Lott gamla växlar, företagsbrev mm. / Group of old promisory notes, business letters etc.
minimihinta: 40 €
myyty: 100 €
625. Tehtailija Wilhelm Pasin kuitti 30.3.1883 päivätystä viinalähetyksestä: 6¼ kannua 47 % viinaa. Vaasassa toiminut W. Pasi myi maaseudulle rautateiden kautta lähetettyä viinaa, kunnes viranomaiset puuttuivat kaupankäyntiin. Pasin viinakaupasta ja sen päättymisestä on kirjoittanut mm. Waasan Lehti 13.8.1884. / Fabrikör W. Pasis kvitto för 6 ¼ kannors spritleverans, dat. 30.3.1883. / A receipt for a liquor delivery from 1883.
minimihinta: 50 €
626. Suomen Pankin v. 1963 mallin matkashekkejä: 100 markkaa, 10 markkaa (5 kpl). Leimausten mukaan 1970-luvun loppupuolelta. Lisäksi Suomen valtion 200 mk palkinto-obligaatioita v. 1942 (4 kpl), Finlandia-arpa v. 1939, 8 kpl Saksan markoissa kirjattuja shekkejä v. 1922. / Bank of Finland traveller’s cheques of the 1963 model: 100 markkaa, 10 markkaa (5 pcs). According to stamps from late 1970’s. Also included 4 Finnish bonds (200 markkaa) from 1942, a lottery ticket from 1939, 8 cheques from 1922 in German Mark currency.
minimihinta: 10 €
myyty: 60 €