Hae huutokaupasta 153
Esinenro:
Hakusana:
Aloita kuvaesitys 153
Valitse huutokauppa
nro 153.
2020-10-03 klo 11:00
Kohteet valitussa ryhmässä

Ruotsi

Kustaa Vaasa 1521-1560
511. 1 mark 1558. Stockholm. SM 119 (R). 10,3g. Liten ytdefekt på frånsidan, små kanthack. Mörktonad. / Pieni pintavaurio taustapuolella, pieniä reunavikoja. Tummaksi värjäytynyt. / Small surface defect on reverse, small edge nicks. Darkly toned. Ag 1
minimihinta: 300 €
Johan iii (1568-1592)
512. 1 öre 1575. SM 71. Ag 1?-1
minimihinta: 30 €
513. 2 öre 1573 Z-R (2x). ½ öre 1569, 1570, 1577, 1581, 1587, 1592. 1 fyrk 1585, 1592. SM 65b, 77-8, 85, 90, 96, 100, 112, 119. Sammanlagt 10 st. / yht. 10 kpl / in total 10 pcs. Ag 1?, 1?-1
minimihinta: 40 €
Gustav II Adolf 1611-1632
514. ½ öre 1625 Klipping. SM 114. 11,3g Cu 1++
minimihinta: 250 €
515. 1 Fyrk 1629 SM 159 Cu 1-
minimihinta: 50 €
Kristiina 1632-1654
516. 1 öre 1640 Säter. SM 107. Vackert välpräglat exemplar. Cu 1+-01
minimihinta: 700 €
Karl XI 1660-1697
517. 4 mark 1693. SM 84. Ag 1+
minimihinta: 200 €
518. 1 mark 1688. SM 173. Små plantsfel på baksidan Ag 1-1+
minimihinta: 50 €
519. 2 öre 1666. 1 öre 1666, 1667, 1671, 1683. SM 210, 223-4, 228, 236. + KARL XII. 1 öre 1697, 1704, 1715, 1716. SM 121, 128, 139-40. Sammanlagt 9 silvermynt. Ag 1?, 1?-1
minimihinta: 30 €
Karl XII 1697-1718
520. 1 öre 1699. SM 123. Ag 1+(-1++)
minimihinta: 120 €
Kustaa III 1771-1792
521. 1 riksdaler (3 daler S.M.) 1777. SM 44. Lievästi puhdistettu, pnja / Svagt rengjord, små skråmor Ag 1++-01
minimihinta: 200 €
522. 1/3 riksdaler 1787. SM 71. nja/skråmor/scratches Ag 1-1+
minimihinta: 60 €
523. 1/6 riksdaler 1788. SM 86. Ag 1-1+
minimihinta: 40 €
Gustav IV Adolf 1792-1809
524. 1/6 riksdaler 1803. SM 38. prv /litet kantfel, pnja/små skråmor. Ag 1+-01
minimihinta: 70 €
Karl XIII 1809-1818
525. 1 skilling 1815 (kantex). SM 37. + KARL XII. Nödmynt 1 daler 1718 Flink och färdig. SM 216. Sammanlagt 2 st. Med spår av bevarad röd lyster Cu 1+-01
minimihinta: 100 €
Karl XIV Johan 1818-1844
526. 1/4 riksdaler specie 1832. SM 80. Ag 1-1+
minimihinta: 40 €
527. 1 skilling 1822, 1/6 skilling 1830 (kantex), 1/12 skilling 1825 (kantex). SM 102, 127a, 129a. Alltsammans 3 mynt. Delvid med bevarad röd lyster. Cu 1+-01
minimihinta: 100 €
528. 1 skilling banco 1840, 2/3 skilling 1836. SM 152, 156. + OSKAR I. 5 öre 1857. SM 132b. Sammanlagt 3 st. Delvis med bevarad röd lyster. Cu 1+-01
minimihinta: 100 €
Oskar I 1844-1859
529. Dukat 1850. SM 14. Kultaa / guld / gold. Au 01
minimihinta: 600 €
Oskar II 1872-1907
530. 20 kronor 1873. SM 1. Kultaa / guld / gold 8,96 g (900). Au 1+-01
minimihinta: 360 €
531. 20 kronor 1875. SM 3. Kultaa / guld / gold 8,96 g (900). Små kanthack / small edge nicks / prvja Au 1+
minimihinta: 360 €
532. 20 kronor 1885. SM 13, Delzanno 17. Kultaa / guld / gold. Uusi lahjakotelo / I ny gåvoetui / in modern presentation box. Ytterst små skråmor / epnja / tiny scratches Au 01
minimihinta: 1 200 €
533. 10 öre 1890. Gles pärlrand. SM 119a. Ag 1+-01
minimihinta: 30 €
534. Minnespenning till konungens kröning 1873. Silver. / Commemorative silver medal for the king’s coronation in 1873. SM 232. Mörkt tonad Ag 01
minimihinta: 80 €
Sekalaista
535. GUSTAV III. 1 öre 1772 kopparmynt. SM 104a. KARL XIV. ½ skilling 1821. SM 110. OSKAR II. 10 öre 1873. SM 43a. GUSTAV V. 5 öre 1942 mörkt järn. SM 212b. Sammanlagt 4 st. Cu 1++, 1+-01, Ag 1++, Fe 01
minimihinta: 150 €
536. Lott 10 st svenska silvermynt: JOHAN III ½ öre 1576, 1587. KARL XI 1 öre 1669. GUSTAV III 1 riksdaler 1781 (har varit hängd), 1/3 riksdaler 1789, 1/6 riksdaler 1777, 1/24 riksdaler 1778 (2x). GUSTAV IV ADOLF 1/6 riksdaler 1803 (liten kantdefekt). OSKAR I 1/16 riksdaler specie 1848. / Erä, 10 kpl ruotsalaisia hopearahoja vv. 1576-1848. Osassa vikoja. / Group of 10 Swedish silver coins 1576-1848. Some with defects. Ag 1, 1-1+
minimihinta: 70 €
537. Lott, 20 st svenska kopparmynt: GUSTAV II ADOLF 1 öre 1627 Nyköping, 16?? Säter. KARL XII nödmynt 1 daler 1717 Wett och wapen, 1718 Phoebus. ULRIKA ELEONORA 1 öre 1719 KM. ADOLF FREDRIK 1 öre 1759. GUSTAV IV ADOLF ¼ skilling 1807, 1/12 skilling 1805 (4x), 1808 (3x). KARL XIII 1/12 skilling 1812. KARL XIV1 skilling 1829, ½ skilling 1822, 1/12 skilling 1825, 1830. Några ex med delvis bevarad lyster. / Erä, 20 kpl ruotsalaisia kuparirahoja vv. 1627-1830. Muutamassa osin jäljellä leimakiiltoa. / Group of 20 Swedish copper coins 1627-1830. Some with partly preseved lustre. Cu 1?-01-
minimihinta: 60 €
538. Lott, ca 60 st svenska mynt, huvudsakligen kopparmynt från 1600-, 1700- och 1800-talen, några defekta silvermynt finns med. Därtill medkommer lite över 20 st andra länders mynt och poletter. Defekta ex förekommer. / Erä, n. 60 kpl ruotsalaisia lähinnä kuparirahoja 1600-, 1700- ja 1800-luvuilta. Mukana lisäksi reilut 20 kpl muiden maiden raoja ja poletteja. Joukossa viallisia kappaleita. / Group of c. 60 Swedish mostly coins, mostly copper. Also included about 20 coins and tokens from other countries. Also included defected pieces. 2-1+
minimihinta: 50 €