Hae huutokaupasta 157
Esinenro:
Hakusana:
Valitse huutokauppa
nro 157.
2021-10-09 klo 11:00
Kohteet valitussa ryhmässä

Ruotsi

HUOM! Ennakkotarjousten vastaanotto päättyy tällä sivulla n. klo 10:45. Tämän jälkeen huutokauppa jatkuu LIVE-huutokauppana. Osallistua voi samoilla tunnuksilla osoitteessa: https://liveauction.holmasto.fi

Magnus Eriksson 1354-1363
571. Magnus Eriksson 1354-1363. Penning (16 mm). Söderköping. SMB 226. + Gustav II Adolf. 1 öre 1625 klipping. Utan ram. Säter. SM 110. SMB 149.
minimihinta: 150 €
myyty: 170 €
Johan iii (1568-1592)
572. ½ öre 1583. SM 92. SMB 95. Ag 1-1+ (F-VF)
minimihinta: 30 €
myyty: 80 €
Gustav II Adolf 1611-1632
573. 4 mark 1617. SM 48. SMB 54 (HÆR). Har varit hängd, delvis svagt präglad / has been mounted, partly weakly struck Ag 1-1+ (F-VF)
minimihinta: 400 €
myyty: 460 €
574. Bronsmedalj: Konungens död 1632 och begravning 1634. Av Sebastian Dadler. Senare avgjutning i brons. Jfr. SMB I, s. 503. / Bronze medal: King’s death in 1632 and his burial in 1634. S. Dadler. A later cast in bronze. 77 mm. Ae 1 (F)
minimihinta: 200 €
Aikaa jäljellä:
20h 52m 17s
Kristiina 1632-1654
575. 1 daler 1654. Avesta. SM 104. SMB 182 (XR). Plooturaha / plåtmynt / plate money 1586 g. Voimakkaasti syöpynyt / kraftigt korroderad / heavily corroded. Cu 2-1? (G-VG)
minimihinta: 150 €
myyty: 560 €
576. 1 öre 1638. Säter. SM 105b. SMB 186. Slingerprydnad mellan kronan och riksvapnet, rosor i pilvinklarna. Cu 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 700 €
Aikaa jäljellä:
20h 52m 17s
577. 1 öre 1639. Säter. SM 106. SMB 187-8 var. CVPREA, interpunktion i båda sidors omskrift. Stampklumpar på frånsidan. Cu 1++ (VF+)
minimihinta: 500 €
Aikaa jäljellä:
20h 52m 17s
578. 1 öre 1640. Säter. SM 107. SMB 293. Kantexemplar Cu 1++ (VF+)
minimihinta: 700 €
Aikaa jäljellä:
20h 52m 17s
579. 1/4 öre 1635. SM 123. Cu 1+ (VF)
minimihinta: 30 €
myyty: 32 €
Karl XI 1660-1697
580. 2 mark 1694. SM 150. SMB 237. Ex Holmasto 115, 294. Små skråmor / small scratches Ag 1 (F)
minimihinta: 70 €
myyty: 80 €
Karl XII 1697-1718
581. 1 öre 1699. SM 123. SMB 125. Ag 1+ (VF)
minimihinta: 90 €
Aikaa jäljellä:
20h 52m 17s
582. 2 daler 17??. Avesta. Plooturaha epäselvällä vastaleimalla / plåtmynt med otydligt motstämpel / plate money with an unclear countermark. Ca. 1148 g. Voimakkaasti syöpynyt / kraftigt korroderad / heavily corroded. Cu 2-1? (G-VG)
minimihinta: 150 €
myyty: 200 €
583. Nödmynt 1 daler 1718 Saturnus. SM 218. SMB 266 (utan punkt efter I). Cu 1+ (VF)
minimihinta: 100 €
Aikaa jäljellä:
20h 52m 17s
Fredrik I 1720-1751
584. 1 öre 1722 LC, 1733, 1735, 1737. SM 157a, 168, 170, 172. Sammanlagt 4 st. / yht. 4 kpl. Ag 1-1+, 1+ (F-VF, VF)
minimihinta: 40 €
myyty: 45 €
585. 4 daler 1723. Avesta. Plooturaha / plåtmynt / plate money. SM 186. SMB 200. Vikt ca 3000 g. Lite ärg / some verdigris Cu 1+- (VF-)
minimihinta: 1 000 €
myyty: 1 000 €
586. 4 daler 1724. Avesta. Plooturaha / plåtmynt / plate money. SM 187. SMB 201. Vikt 2920 g. Något korroderad / osittain syöp. / partly corroded Cu 1-1+ (F-VF)
minimihinta: 800 €
myyty: 800 €
587. 2 daler 1742. Avesta. Plooturaha / plåtmynt / plate money. SM 232. SMB 247. Vikt ca 1454 g. Rei'itetty / med hål / pierced. Cu 1-1+ (F-VF)
minimihinta: 300 €
myyty: 420 €
Kustaa III 1771-1792
588. Riksdaler 1782. SM 48. SMB 22. Ag 1-1+ (F-VF)
minimihinta: 80 €
myyty: 150 €
Karl XIII 1809-1818
589. Kastmynt 1/3 riksdaler 1809 till konungens kröning / Largesse money for the king's crowning. SM 31. SMB 23 (stort porträtt). Vackert tonad, små skåmor / small scratches Ag 01 (EF)
minimihinta: 400 €
myyty: 480 €
Karl XIV Johan 1818-1844
590. 1 riksdaler specie 1842. SM 71. SMB 47. Små skråmor / snall scratches Ag 1-1+ (F-VF)
minimihinta: 250 €
myyty: 250 €
591. 1/8 riksdaler specie 1831. SM 81. Ag 1+ (VF)
minimihinta: 30 €
myyty: 30 €
Oskar I 1844-1859
592. 4 skillingar banco 1850. SM 74. SMB 74. Cu 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 200 €
myyty: 210 €
Kaarle XV 1859-1872
593. 1 carolin - 10 francs 1868. SM 10. SMB 25. Sveakronor med stenar på ringen och strierad botten. Guld / kultaa / gold. Au 1+ (VF)
minimihinta: 350 €
myyty: 440 €
594. 10 öre 1867, 1871. SM 47, 51. Ag 1++, 01 (VF+, EF)
minimihinta: 40 €
Aikaa jäljellä:
20h 52m 17s
Oskar II 1872-1907
595. 20 kronor 1875. SM 3. SMB 4. Kultaa / guld / gold. Kanthack / edge nicks 1+- (VF-)
minimihinta: 340 €
myyty: 360 €
596. 20 kronor 1876. SM 5. SMB 6. Kultaa / guld / gold 8,96 g (900). Au 01 (EF)
minimihinta: 340 €
myyty: 380 €
597. 2 kronor 1878, 1897 Regeringsjubiläum (2x), 1898, 1900, 1903, 1904. Sammanlagt 7 st silvermynt. / In total 7 silver coins. Ag 1, 1+ (F, VF)
minimihinta: 40 €
myyty: 80 €
598. 1 krona 1875-1907, sammanlagt 30 st. / In total 30 Swedish silver coins. Ag 2-1 (G-F)
minimihinta: 85 €
myyty: 130 €
Kustaa V 1907-1950
599. 5 kronor 1920. SM 2. Kultaa / guld / gold 2,24 g (900). Au 01 (EF)
minimihinta: 90 €
myyty: 170 €
Kaarle XVI Kustaa 1973-
600. 2000 kronor 2004 Stockholms slott 250 år / Stockholm Royal Castle 250 years. SMB 16. KM 912. Guld / kultaa / gold 12 g (900). Originaletui och certifikat / alkuperäiskotelo ja aitoustodistus / box of issue and certificate. Au Proof 0 (UNC)
minimihinta: 440 €
myyty: 440 €
601. 10 kronor 1991 pää alaspäin / huvud nedåt / head upside down. SMB 36. CuNi 01 (EF)
minimihinta: 40 €
Aikaa jäljellä:
20h 52m 17s
Sekalaista
602. Plooturaha, n. 1600-luvun loppu. Voimakkaasti syöpynyt. Paino n. 1500 g. / Plåtmynt, ca 1600-talets slut. Kraftigt korroderad. Vikt ca 1500 g. / Plate money, c. late 17th. Heavily corroded. Weight c. 1500 g. Cu 2-1? (G-VG)
minimihinta: 150 €
myyty: 230 €
603. Lott svenska silvermynt från 1600- och 1700-talen, sammanlagt ca 20 st. / Group of Swedish silver coins from 17th and 18th centuries. In total c. 20 pcs. Ag 2-1?, 1? (G-VG, VG)
minimihinta: 30 €
myyty: 110 €
604. Lott, 10 st svenska silvermynt 1711-1966. Samtliga med lagningar, hål, defekt mm. / Group of 10 Swedish silver coins 1711-1966. All with holes, defects etc.
minimihinta: 60 €
myyty: 90 €
605. Lott svenska kopparmynt från 1600-, 1700- och 1800-talen. Alltsammans ca 200 st, kraftigt slitna och/eller med diverse defekter. / Group of Swedish copper coins from 17th, 18th and 19th centuries. In total c. 200 pcs, all heavily worn and/or with various defects. Cu 2-1? (G-VG)
minimihinta: 1 €
myyty: 110 €
606. Pohjantähden ritarikunta, ritarimerkki. Kultaa (ei leimoja), emalia. Paino nauhan kanssa 19,2 g. Yksi alasakaran kultapalloista puuttuu. / Kungliga Nordstjärneorden, riddartecken. Guld (utan stämplar), emalj. Vikt med band 19,2 g. En av nedre korsarmens små guldbollar saknas. / Order of the Northern Star, knight’s cross. Gold (without hallmarks), enamel. Weight with the ribbon 19.2g. One of the small gold balls at lower cross arm missing. Au 1+-01
minimihinta: 350 €
Aikaa jäljellä:
20h 52m 17s
607. Lott, 2 st Kungliga Patriotiska Sällskapets förtjänstmedaljer i silver: Oscar II (36 mm), Gustaf V - “för långvarig trogen tjänst” (41 mm). / Erä, 2 kpl hopeisia ansiomitaleita. / Lot with 2 Swedish merit medals in silver, Oscar II and Gustaf V, 36 + 41 mm. Ag 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 60 €
Aikaa jäljellä:
20h 52m 17s
608. Samling svenska silvermedaljer (31 mm): Henrik Gabriel Porthan (M. Frumerie 1839), Gustaf Cronhielm (L. P. Lundgren 1846), Carl Gustaf Tessin (L. Ahlborn 1863), Augustin Ehrensvärd (L. Ahlborn 1876), Jakob Albrekt Lantinghausen (L. Ahlborn 1885), Nils Ericson (L. Ahlborn 1885), Frans Michael Franzén (L. Ahlborn 1887), Gustaf af Wetterstedt (L. Ahlborn 1888), Michael Choraeus (L. Ahlborn 1894), Carl David Skogman (L. Ahlborn 1895). Många med anknytning till Finland. Sammanlagt 10 st. / Kokoelma, 10 kpl hopeamitaleita. Useimmat liittyen Suomeen (Boström I 38 X, 43 II, 46 I, 63 II, 89 II, 91, 92, 97 II, 103. / Collection of 10 Swedish silver medals. Mostly related to Finland. Ex Holmasto 36 (14.12.1991), № 744. Ag 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 300 €
myyty: 300 €
609. Samling medaljer (30–40 mm), många med anknytning till Finland, sammanlagt 8 st: Birger Jarl av Bjälbo (Fehrman), Georg Carl von Döbeln (L. Ahlborn, stämplat ”Silver 1926”), Johan Hisinger - "Kl. Sv. Patr. Sällsk." (C.G. Fehrman, stämplat ”silver 1927"), Israel Hwasser (Lea Ahlborn, stämplat ”Silver 1926”), Claes Rålamb (Adolf Enegren, stämplat ”Silver 1926”), Samuel Åkerhielm (P. H. Lundgren 1851, stämplat ”Silver 1926”), Johan Ludvig Runeberg 1804-1877 (Hugo Ekvall), Kungliga teatern – Gästspelet i Helsingfors 5-11.5.1931. / Kokoelma, 8 kpl ruotsalaisia mitaleita, monet liittyen Suomeen. / Collection of Swedish medals, in total 8 pcs, many related to Finland. Ag, Ae, Sn 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 200 €
Aikaa jäljellä:
20h 52m 17s
610. Sverige och dess regenter under 1000 år. Sporrongs 60-deliga bronsmedaljserie från 1970-talet. Medaljernas storlek 40 mm. Ingår förvaringsetui i trä, album med faktakort och ett äkthetsintyg samt en bok (bibliofilupplaga) skriven och signerad av Lars O. Lagerqvist. / Sporrongin Ruotsin hallitsijoita esittelevä 60-osainen pronssimitalisarja 1970-luvulta. Mitalit suuruudeltaan 40 mm. Mukana puinen säilytyskotelo, albumi mitaleista kertovine kortteineen, aitoustodistus sekä L. O. Lagerqvistin kirjoittama ja signeeraama kirja. / Regents of Sweden under 1000 years. A collection of 60 bronze medals (40 mm). Produced by Sporrong in 1970’s. Included wooden presentation case, album with information cards, a certificate of authenticity, and a Swedish language book, signed by the author L.O. Lagerqvist. Ae 01-0 (EF-UNC)
minimihinta: 180 €
myyty: 190 €
611. Lott med ca 25 st svenska kungliga och andra medaljer. / Erä, n. 25 kpl ruotsalaisia mitaleita. / Group of c. 25 Swedish medals. Ae 1+-0 (VF-UNC)
minimihinta: 10 €
myyty: 35 €
612. Astrid Lindgren -hopeamitalikokoelma / silvermedaljsamling / silver medal collection: Pippi Långstrump (Peppi Pitkätossu), Vi på Saltkråkan (Saariston lapset), Rasmus på luffen, Barnen i Bullerbyn (Melukylän lapset), Ronja Rövardotter (Ronja Ryövärintyrär), Emil i Lönneberga (Vaahteranmäen Eemeli), Madicken (Marikki), Karlsson på taket (Katto-kassinen), Lotta påbråkmakargatan (Se pikkuinen Lotta), Pyssling (Pekka Peukaloinen), Kaisa Kavat (Taina Tomero), Broderna lejonhjärta (Veljeni, leijonamieli), Mästerdetektiven Blomqvist (Yksityisetsivä Blomqvist), Mio min mio (Mio poikani). Yht 14 kpl/totalt 14 st/in total 14 pcs à 27 g (999). Ag Proof 0 (UNC)
minimihinta: 200 €
myyty: 230 €