Hae huutokaupasta 160
Esinenro:
Hakusana:
Valitse huutokauppa
nro 160.
2022-05-28 klo 11:00
Kohteet valitussa ryhmässä

Ruotsi - metallirahat ja mitalit

HUOM! Ennakkotarjousten vastaanotto päättyy tällä sivulla n. klo 10:45. Tämän jälkeen huutokauppa jatkuu LIVE-huutokauppana. Osallistua voi samoilla tunnuksilla osoitteessa: https://liveauction.holmasto.fi

371. Magnus Eriksson 1354-1363. Penning (16 mm). Söderköping. SMB 226. Ag 1-1+ (F-VF)
minimihinta: 80 €
myyty: 90 €
Kustaa Vaasa 1521-1560
372. 1 mark 1540. Västerås. SM 146. SMB 72. Små bitar saknas, skråmor. / Small parts missing, scratches Ag 1 (F)
minimihinta: 250 €
myyty: 440 €
373. Efterprägling av danskt mynt: Skilling / 18 penningar klipping. Hedemora och Söderköping (?). SM 243. SMB 305. Ae 1 (F)
minimihinta: 350 €
Johan iii (1568-1592)
374. 1 öre 1575. SM 71. SMB 73a. Små ärgfläckar / small spots of verdigris Ag 1+ (VF)
minimihinta: 100 €
myyty: 220 €
375. Örtug 1589. Stockholm. Bakvänt uncialt E på kors. SM 101b. SMB 105. 1+ (VF)
minimihinta: 200 €
Sigismund (1592-1599)
376. 1 öre 1596. SM 16a. SMB 22. Små ärgfläckar / small spots of verdigris Ag 1+ (VF)
minimihinta: 100 €
myyty: 200 €
Kristiina 1632-1654
377. 1 mark 1649. SM 76. SMB 130. Ag 1 (F)
minimihinta: 100 €
myyty: 480 €
378. 1 öre 1647. Säter. SM 112. SMB 207. Skråmor/scratches Cu 1 (F)
minimihinta: 60 €
myyty: 70 €
Karl XI 1660-1697
379. 2 mark 1689. SM 145. SMB 232. Ag 1+ (VF)
minimihinta: 120 €
myyty: 200 €
Ulrika Eleonora 1719-1720
380. 5 öre 1719. SM 9. SMB 6. Ag 1-1+ (F-VF)
minimihinta: 400 €
Fredrik I 1720-1751
381. 2 daler 1724. Avesta. SM 214. Plooturaha / plåtmynt / plate money 1355 g. Syöpynyt / korroderad / corroded. Cu 1 (F)
minimihinta: 400 €
myyty: 446 €
382. 1 daler 1747. Avesta. Plooturaha / plåtmynt / plate money. SM 268. SMB 283. Ca 719 g Cu 1+- (VF-)
minimihinta: 300 €
myyty: 620 €
Kustaa III 1771-1792
383. 2/3 riksdaler 1776. SM 55. SMB 37. Ag 1+ (VF)
minimihinta: 150 €
myyty: 170 €
384. Riksdaler (3 daler) 1776 (har varit hängd / has been mounted), 1/3 riksdaler 1778 (2x), 1/6 riksdaler 1779. Sammanlagt 4 st silvermynt. / In total 4 silver coins. Ag 1 (F)
minimihinta: 50 €
myyty: 200 €
385. 16 öre 1773, 1/6 riksdaler 1788. SM 61, 78. SMB 74b, 86. + KARL IX. 1 mark 1608 (plantsspricka/planchet crack). Sammanlagt 3 st silvermynt. / In total 3 silver coins. Små skråmor / small scratches Ag 1 (F)
minimihinta: 120 €
myyty: 290 €
Gustav IV Adolf 1792-1809
386. 1/6 riksdaler 1803. SM 38. SMB 41. Ag 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 100 €
myyty: 140 €
Karl XIV Johan 1818-1844
387. Riksdaler 1821 Jubileum. SM 43. SMB 16. Ag 1+ (VF)
minimihinta: 600 €
myyty: 600 €
388. Riksdaler specie 1831. SM 59. SMB 33. Små skråmor / small scratches Ag 1+- (aVF)
minimihinta: 90 €
myyty: 320 €
389. 1/4 skilling 1833/2. Palmkvist. SM 134. SMB 131. Svagt oxiderad / slightly oxidized Cu 01 (EF)
minimihinta: 50 €
myyty: 120 €
390. 1/8 riksdaler specie 1831. 1/16 riksdaler specie 1835. ½ skilling 1832. 1/6 skilling 1832 (2 st, utan och med mantel). 2 skilling banco 1835, 1843. 1 skilling banco 1842. 2/3 skilling 1836. 1/3 skilling 1837. 1/6 skilling 1839. Typsamling med 11 st olika mynt. / A type collection of 11 different pcs. Ag, Cu 1-01 (F-EF)
minimihinta: 60 €
myyty: 150 €
Oskar I 1844-1859
391. Riksdaler specie 1851. SM 31. SMB 11. Ag 1+ (VF)
minimihinta: 90 €
myyty: 300 €
392. 1/16 riksdaler specie 1848. 1/32 riksdaler specie 1852. 25 öre 1856. 10 öre 1855 G + T. 4 skilling banco 1855. 1 skilling banco 1852. 2/3 skilling 1844, 1855. 1/3 skilling 1847, 1850 BÄNCO. 5 öre 1857. 2 öre 1857. 1 öre 1858. ½ öre 1858. Sammanlagt 16 st olika mynt. / In total 16 different coins. Ag, Cu 1-1++ (F-VF+)
minimihinta: 50 €
myyty: 90 €
Kaarle XV 1859-1872
393. 1 carolin (10 francs) 1872. Litet öra. SM 13a. SMB 28. Kultaa / guld / gold. NGC MS64+. Ytterst små skråmor / tiny scratches Au 01 (EF)
minimihinta: 1 200 €
myyty: 1 200 €
394. 4 riksdaler riksmynt 1862 utan LA. SM 15. SMB 3. Små skråmor / small scratches Ag 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 580 €
395. 10 öre 1851, 5 öre 1864, 2 öre 1863, 1 öre 1862, ½ 1867. Sammanlagt 5 st olika mynt / Group of 5 different coins. Ag, Cu 1+--01 (aVF-EF)
minimihinta: 50 €
myyty: 70 €
396. 2 öre 1872, 1 öre 1870, ½ öre 1867. SM 69a, 78a, 81a. Cu 1++ (VF+)
minimihinta: 50 €
Oskar II 1872-1907
397. 20 kronor 1874. SM 2. Kultaa / guld / gold. Au 1+ (VF)
minimihinta: 400 €
myyty: 400 €
398. 20 kronor 1890. SM 17. Kultaa / guld / gold. pnja / små skråmor / small scratches. Au 01- (EF-)
minimihinta: 400 €
myyty: 410 €
399. 10 kronor 1901 SM 33. Guld / kultaa / gold. Au 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 200 €
400. 1 krona 1876. SM 63a. SMB 34. Ag 01 (EF)
minimihinta: 100 €
myyty: 320 €
401. 2 kronor 1876, 1897 regeringsjubileum, 1904, 1906, 1907 guldbröllop. 1 krona 1875, 1890, 1907. 50 öre 1878. 25 öre 1876, 1902, 1907. 10 öre 1874, 1898, 1907. Sammanlagt 15 st olika silvermynt. / In total 15 different silver coins. Ag 1?-01 (VG-EF)
minimihinta: 40 €
myyty: 120 €
402. 2 kronor 1876 (2x), 1877 (2x), 2878, 1880, 1890, 1892, 1893 (2x), 1897 (3x), 1897 jubileum (3x), 1898 (4x), 1900 (2x), 1903, 1904, 1906, 1907, 1907 guldbröllop (2x). Sammanlagt 30 st silvermynt. / In total 30 Swedish silver coins. Ag 1?-01 (VG-EF)
minimihinta: 200 €
myyty: 280 €
403. 2 kronor 1876 (2x), 1877, 1878, 1880 1890, 1892, 1893, 1897 (5x), 1897 jubileum (2x), 1898 (4x), 1906, 1907 (3x), 1907 guldbröllop (2x). GUSTAV V. 5 kronor 1935 riksdag. 2 kronor 1921 jubileum, 1932 jubileum, 1939, 1940. Sammanlagt 33 st silvermynt. / In total 33 Swedish silver coins. Ag 1?-01 (VG-EF)
minimihinta: 220 €
myyty: 280 €
404. 5 öre 1873, 1874, 1905, 1906. 2 öre 1877, 1897, 1907. 1 öre 1876, 1877, 1885, 1906. Sammanlagt 11 st olika kopparmynt / in total 11 different copper coins. Cu 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 30 €
myyty: 40 €
Kustaa V 1907-1950
405. 25 öre 1937 (5x), 1938. Sammanlagt 6 st silvermynt. / In total 6 silver coins. Ag 01 (EF)
minimihinta: 20 €
myyty: 20 €
406. Samling, 36 st olika silver-, brons-, nickel- och järnmynt från åren 1909-1950. / A collection of 36 different silver, bronze, nickel and iron coins from the years 1909-1950. Ag, Ae, Ni, Fe 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 50 €
myyty: 90 €
Kustaa VI Adolf 1950-1973
407. Samling, 28 st olika mynt från 1952-1973, bl a flera silvermynt. / A collection of 28 different coins from the years 1952-1973, among other several silver coins. Ag, Ae 1++-01 (VF+-EF)
minimihinta: 30 €
myyty: 35 €
Kaarle XVI Kustaa 1973-
408. 50 kronor 1975 Grundlagsreform, 1976 Kungliga bröllopet. 100 kronor 1983 Sveriges riksdag, 1985 Europeiska musikåret, 1985 Världsungdomsåret. 200 kronor 1980 Ändrad successionsordning, 1992 Gustav III, 1993 C XVI G Sveriges konung i 20 år. Sammanlagt 8 st silvermynt (jubileumsmynt). / Group of 8 Swedish silver commemoratives. Ag 01 (EF)
minimihinta: 100 €
myyty: 110 €
409. Platinamedalj: Kungliga Svenska Aeroklubben 1900-1975 - Carl XVI Gustaf KSAK:s höge beskyddare. No 2/50. 75 g. 45 mm. / Platinamitali. / Platinum medal. Pl 01-0 (EF-UNC)
minimihinta: 1 200 €
myyty: 1 400 €
Sekalaista
410. Förteckning över Antellska myntsamlingens i Helsingfors svenska mynt I,II,III – Medeltidsmynt (1908), Gustaf I:s och Erik XIV:s samt hertigarna Johan och Carls mynt (1906), Juhana II:n, Sigismundin, Kaarle IX:nnen, Herttua Juhanan sekä Kustaa II Adolfin rahat (Suomen kielinen 1936) + PLANSHER (kuvat). Käyttämättömät / oanvänd / unused.
minimihinta: 30 €
myyty: 30 €
411. Lott, ca 20 st svenska och utländska silvermynt från 1600-talet till 1900-talet. Samtliga med lödningar, hål eller andra defekter. / Group of c. 20 silver coins from Sweden and other countries, 17th to 20th century. All with defects. Ag 2-1 (VG-F)
minimihinta: 40 €
myyty: 70 €
412. Lott silvermynt: 2 kronor 1876 (4x), 1878, 1897 (4x), 1897 jubileum (2x), 1898, 1890, 1892, 1898 (2x), 1907, 1907 guldbröllop, 1932 jubileum. GERMANY – PREUSSEN 3 Mark 1913. NETHERLANDS 2½ Gulden 1937. USA 1 Dollar 1921 D. Sammanlagt 23 st silvermynt, några med defekter. / In total 23 silver coins, some with defects. Ag 1?-1++ (VG-VF)
minimihinta: 150 €
myyty: 170 €
413. Lott svenska silver- och kopparmynt före 1900. Bla 5 öre 1694, 1711; 2 öre 1661 (kantex), 1 öre 1629, 1629 Nyköping, 1894; ½ öre 1578, 1628; nödmynt 1 daler 1717-1718 (3x). Sammanlagt 40 st kopparmynt och 3 st silvermynt. / In total 43 coins, including 3 silver coins. Cu, Ag 2-1+ (G-VF)
minimihinta: 100 €
myyty: 150 €
414. Lott, ca 150 st kopparmynt, mest svenska från 1700- och 1800-talen men även några från andra länder. Rengjorda och defekta ex förekommer. / Group of c. 150 copper coins, mainly Swedish 18th and 19th century but also a few from other countries. Some of the coins are cleaned and/or defected. Ae 2-1 (G-F)
minimihinta: 100 €
myyty: 170 €
415. Lott, ca 84 st svenska mynt från 1900-talet och 1800-talets slut, bla flera silvermynt. / A group of c. 84 Swedish coins from the 20th and late 19th centuries. Among other several silver coins. Ag, Ae 1?-01 (VG-EF)
minimihinta: 60 €
myyty: 60 €