Hae huutokaupasta 160
Esinenro:
Hakusana:
Valitse huutokauppa
nro 160.
2022-05-28 klo 11:00
Kohteet valitussa ryhmässä

Kunniamerkit - Suomi

HUOM! Ennakkotarjousten vastaanotto päättyy tällä sivulla n. klo 10:45. Tämän jälkeen huutokauppa jatkuu LIVE-huutokauppana. Osallistua voi samoilla tunnuksilla osoitteessa: https://liveauction.holmasto.fi

Vapaudenristin ritarikunta
761. Vapaudenristi 3. luokka 1941 miekoin. / Liberty Cross 3rd class 1941 with swords. 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 100 €
myyty: 100 €
762. Vapaudenristi 4. luokka 1918 miekoin. / Liberty Cross 4th class 1918 with swords. 1+ (VF)
minimihinta: 100 €
myyty: 100 €
763. Vapaudenristi 4. luokka 1941 miekoin. / Liberty Cross 4th class 1941 with swords. 01 (EF)
minimihinta: 50 €
myyty: 50 €
764. Sururisti 1941 / Mourning Cross 1941 01 (EF)
minimihinta: 50 €
myyty: 50 €
765. Vapaudenmitali 1. luokka 1918. Hopeaa. / Liberty Medal 1st class 1918. Silver 813H. Ag 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 50 €
myyty: 50 €
766. Vapaudenmitali 1. luokka 1941 Punaisen Ristin merkein. / Liberty Medal 1st class 1941 with Red Cross. Hopeaa/silver 813H. Ag 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 70 €
myyty: 70 €
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunta
767. Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki. Kullattua hopeaa (813) ja emalia. Valmistaja Tillanderin alkuperäiskotelo. Mukana pienoismerkki pienoisrivassa Ruotsin Pohjantähden ritarikunnan komentajamerkin pienoismerkin kanssa (taustapuolelle emalivikoja). / Order of the White Rose of Finland commander’s badge. Gilt silver and enamel. Original box of manufacturer A. Tillander. Additionally included miniature badge that comes with Swedish Order of the Northern Star commander badge miniature (enamel defects on reverse). Ag 01 (EF)
minimihinta: 150 €
myyty: 290 €
768. Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki. Kullattua hopeaa (813) ja emalia. A. Tillander. Alkuperäinen kotelo. Mukana Nuhteettoman palveluksen kunniamerkki 40 vuotta (A. Tillander, 813, N6=1942) ja Vapaussodan muistomitali. Jälkimmäisen mukana luovutuskirja. Ex Axel Fredrik von Willebrand, 1873-1947. Lisäksi asevelimerkki LKV I – Lääkintäkenttävarikko I (Allonen et al., s. 382), 1800-luvun lopun luistulumerkkejä ym. / Order of the White Rose of Finland, commander’s badge. Gilt silver .813 and enamels. By A. Tillander. Original box. Additionally included Badge for irreproachable service during 40 years (by A. Tillander, silver .813, N6=1942), Liberation War 1918 medal 1918. The latter with award diploma. Ex Axel Fredrik von Willebrand, 1873-1947. Additionally included a Finnish WW2 medical badge LKV I and late 19th century skating badges. 01 (EF)
minimihinta: 200 €
myyty: 280 €
769. Suomen Valkoisen ruusun ritarimerkki. Alkup. kotelo. / Order of the White Rose knight's cross. Silver. Original case. 01 (EF)
minimihinta: 60 €
myyty: 90 €
770. Suomen Valkoisen Ruusun ansiomitalit: 1. luokka kultaristein, 1. luokka ja 2. luokka. Aluperäiset kotelot. / Order of the White Rose medals: 1st class with golden cross, 1st class, 2nd class. Original boxes. Ag, Ae 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 50 €
myyty: 120 €
Suomen Leijonan ritarikunta
771. Suomen Leijonan komentajamerkki. Hopeaa (830). Kotelossa. / Order of the Lion commander's badge. Silver (830). In a case. 01 (EF)
minimihinta: 150 €
myyty: 150 €
772. Suomen Leijonan ritarimerkki. Hopeaa, kotelossa. / Order of the Finnish Lion. Knight's Cross. Silver gilt. In a case. 01 (EF)
minimihinta: 50 €
myyty: 90 €
773. Suomen Leijonan ansioristi. Hopeaa. Yht. 5 kpl, alkuperäiset kotelot. / Order of the Lion of Finland. Silver. In total 5 pcs. Original boxes of issue. Ag 1+-1++ (VF-VF+)
minimihinta: 150 €
myyty: 160 €
Vapaussota 1918
774. Oulun I rintamakomennuskunnan merkki. Hopeaa (813). Viktor Lindman (VL), Helsinki 1918 (N5). Tiainen 6.1.34a (R3). Neulakiinnitys rikki, naarmuja, kruunun sakarat puuttuvat. / Oulu 1st Field service unit. Silver 813. Needle suspension broken, scratches, small parts of the crown missing. Ag 1+ (VF)
minimihinta: 120 €
775. Pietarsaaren tykistökoulun kurssimerkki. Tiainen 13.1.6 (R4). Pieni pala kruunusta puuttuu. / Artilleriskolan i Jakobstad, kursmärke. En liten del av kronan saknas. / Pietarsaari Artillery School, course badge. A small part of the crown missing. Ae 1+ (VF)
minimihinta: 180 €
myyty: 180 €
776. Jääkärimerkki Hopeaa, vihreä emali. Numeroitu 322. Valmistaja Wilhelm Pettersson. Tekijäleima WP ei ole näkyvissä. Neulakiinnitys muutettu ruuvikiinnitykseksi. Myönnetty Jääkärieversti, Pfadfinder, Einari Weijolle (1881-1954). / Jägarmärket Silver, grön emalj. Nålfästet ändrat till skruvfäste. Numrerat 322. Förlänad åt Jägaröverste, Pfadfinder Einari Weijo (1881-1954) / The Jaeger badge n:o 322. Silver and enamel. By W. Pettersson. Awarded to Jaeger-Colonel, Pfadfinder, Einari Weijo (1881-1954). 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 800 €
myyty: 2 600 €
777. Vapaussodan mm, Helsingin valtauksen mm (1938), Tampereen valtauksen mm (nauha puuttuu), 2 kpl paraatimerkkejä 1930-luvulta, Sininen risti 1917-1918-soljella. / Liberation War medal, Liberation of Helsinki medal, Capture of Tampere medal (ribbon missing), 2 parade badges from 1930’s, Blue cross with clasp 1917-1918. 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 50 €
myyty: 70 €
Suomen sodat 1939-45

Talvisota 1939-1940 - Jatkosota 1941-1944 - Lapin sota 1944-1945

778. lmavoimien risti soljella: Lentojoukot / Air Forse Cross with bar:"Air personnel". 01 (EF)
minimihinta: 100 €
myyty: 100 €
779. Talvisodan Lapin Risti / Lapland Cross of the Winter War 1939-40. 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 100 €
myyty: 120 €
780. Ratsuväkiprikaatin risti RvPr RO (Ryhmä Oinonen) / Cavalry Regiments Cross 1941-44. 01 (EF)
minimihinta: 120 €
myyty: 120 €
781. 8 Divisioonan risti ("Kolmen Kannaksen Koukkaajat). Veljeksen Sundqvist./ 8th Division Cross. 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 70 €
myyty: 70 €
782. 18 Divisioonan risti / 18th Division Cross. 1+-01
minimihinta: 60 €
myyty: 70 €
783. Erä, n. 20 kpl lähinnä v. 1939-1945 liittyviä mitaleita ja merkkejä. Osassa vikoja (ruostetta, kuluneisuutta tms). / Group of c. 20 Finnish badges and medals, mainly related to the WWII. Some with defects (rust, traces of wear etc). 1-1+ (F-VF)
minimihinta: 100 €
myyty: 210 €
Henkilökokonaisuudet ja kunniamerkkirivat
784. Henkilökokonaisuus: Kunniamerkkirivassa Suomen Leijonan 1. luokan ritarimerkki, Vapaudenmitali 1. luokka 1941 (hopeaa), Talvisodan muistomitali miekoin ja soljella: Koivisto, Jatkosodan muistomitali, Koiviston risti sekä irrallisena Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan ritarimerkki kotelossa ja Valtion 30-vuotis virka-ansiomerkki. Mukana myös asiakirjoja ja kunniakirjoja. / A personal group with a medal bar including Order of the Lion 1st class knight's cross, Liberty Medal 1st class 1941 (silver), Winter War 1939-40 medal with swords and clasp, Continuation War medal, Koivisto Campaign Cross. Also included same person’s Order of the White Rose of Finland 1st class Knigth's Cross and Finnish Government 30 years badge and Diplomas etc, 1+-01,01 (VF-EF, EF)
minimihinta: 220 €
myyty: 220 €
785. Henkilökokonaisuus, everstiluutnantti Kalevi Raatikainen (1927-2020): Vapaudenristi 3. luokka miekoin (ilman vuosilukua), Suomen Valkoisen Ruusun 1. lk ritarimerkki, Suomen Leijonan 1. lk ritarimerkki, Jatkosodan mm, Urheilun hopeinen ansiomitali, Väestösuojan pronssinen ansiomitali, Kilta-ansiomitali, Suomen Ilmavoimien muistoristi, Päämajan muistoristi. Mainitut 9 merkkiä rivassa. Irrallisina lisäksi Maanpuolustusmitali, Sininen risti (Sporrong), Sotilaspoikaristi soljella ”Poikajohtaja”, Sotilaspoikamitali (no 30), Jalkaväen ansioristi, Sotaveteraanien ansioristi (2x) + neulamerkki, Veteraanimitali, Kadettikoulun kurssimerkki, Esiupseerikurssin merkki, Porrassalmiristi. Osalle merkeista mukana luovutuskirjat. Lisäksi laaja kokonaisuus maanpuolustustyöhön liittyviä plaketteja sekä palkintolusikoita (alpakkaa), muutama Raatikaisen vaimon sotilaskotimerkki, tulostettuina kuva Raatikaisesta sekä muistokirjoitus. / Personal group of Lieutenant Colonel Kalevi Raatikainen (1927-2020), included among other 9-badge medal bar with among other Liberty Cross 3rd class with swords (without year), 1st class knight badges of Orders of White Rose and Lion, Air Force Cross, Head Quarters Cross. Separately included other badges, various plaquettes, some award documents, a printed photo, necrology (in Finnish) etc. 1+,1+-01,01 (F, VF, EF)
minimihinta: 330 €
myyty: 850 €
786. Pienoiskunniamerkkiketju (7 merkkiä): Suomen Leijonan komentajamerkki, Vapaudenristi 3 luokka miekoin, Vapudenristi 4 luokka miekoin, Suomen Valkoisen Ruusun 1 lk ritarimerkki, Talvisodan muistomitali miekoin ja soljella: Tolvajärvi, Jatkosodan muistomitali, Tolvajärven risti. / Miniature chain with 7 miniatures: Order of the Lion Commander’s badge, Liberty Cross 3rd class with swords, Liberty Cross 4th class with swords, Order of the White Rose 1st class knight cross, Winter War Commemorative Medal with swords and clasp, Continuation War medal 1941-45, Tolvajärvi Campaign Cross. 01 (EF)
minimihinta: 90 €
myyty: 180 €
787. Pienoiskunniamerkkiripa (5 merkkiä): Vapaudenristi 4 luokka miekoin, Suomen Leijonan 1. luokan ritarimerkki, Vapaudenmitali 2 luokka 1941, Talvisodan muistomitali, Jatkosodan muistomitali./ Miniatures (Bar): Liberty Cross 4th class with Swords, Order of the Lion 1st class knight's cross, Medal of Liberty 2nd class 1941, Winter War medal, Continuation War medal. 01 (EF)
minimihinta: 50 €
myyty: 70 €
788. Kunniamerkkiripa (6 merkkiä): Vapaudenristi 4 luokka 1941 miekoin ja tammenlehvin, Vapaudenristi 4 luokka 1941 miekoin, Talvisodan muistomitali miekoin ja soljella: Rannikkopuolustus, Jatkosodan muistomitali, Kotijoukkojen muistoristi, Rannikkopuolustuksen muistoristi + pienoismerkkiripa. Lisäksi erä neulamerkkejä ja mitali. / Order bar (6 badges): Liberty Cross 4th class 1941 with Swords and Oakleaf, Liberty Cross 4th class 1941 with Swords, Winter War commemorative medal with Swords and clasp, Continuation War Commemorative medal, Homefront Cross, Cross of coastal defence + miniatures. Additionally included pins and medal. 1+,1+-01,01 (VF,VF-EF, EF)
minimihinta: 120 €
myyty: 230 €
789. Henkilökokonaisuus, majuri Torsten Gunnar Waselius (1894-1968): Ripa, jossa Vapaudenristi 3 luokka 1941 miekoin, Vapaudenristi 4 lk 1939 miekoin, Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki, Vapaussodan muistomitali ruusukkein ja soljella ”Etelä-Suomi”, Talvisodan muistomitali soljella ”Kotijoukot”, Helsingin valtauksen muistomitali (1938), Tanskan Dannebrogin ritarimerkki (kullattua hopeaa). Lisäksi omassa rivassaan Jatkosodan muistomitali ja Päämäjän risti M-soljella, 9 pienoismerkin ketju, Dannebrogin alkuperäinen kotelo. / Personal group of Major Torsten Gunnar Waselius (1894-1968): A 7-badge order bar with Liberty Cross 3rd class 1941 with swords, Liberty Cross 4th class 1939 with swords, Order of the White Rose knight’s cross, Liberation War 1918 medal with rosette and clasp, Winter War 1939-40 medal with clasp, Capture of Helsinki 1918 medal (1938), DENMARK Order of Dannebrog knight’s cross (gilt silver). Additionally included Continuation War medal and Headquarter’s Cross with M clasp, a 9-medal miniature chain, original box for the Dannebrog. 01 (EF)
minimihinta: 600 €
myyty: 600 €
790. Henkilökokonaisuus, Uuno Armas Väisänen (1904-1996): Pitkärannan risti, Kollaan risti (nauha puuttuu), Itä-Syvärin (V Armeijakunnan) risti, Aunuksen (VI Armeijakunnan) risti, Vapaudenmitali 2 lk 1939 (nauha puuttuu), Vapaussodan muistomitali (nauha puuttuu), Talvisodan muistomitali (2x, nauhat puuttuvat), Sininen risti (2x, nauhat puuttuvat). Yht. 10 kunniamerkkiä. Mukana 7 luovutuskirjaa. / Personal group of Uuno Armas Väisänen (1904-1996): Pitkäranta Cross, Kollaa Cross (ribbon missing), Itä-Syväri (5th Army Corps) Cross, Aunus (VI Army Corps) Cross, Liberty Medal 2nd class 1939 (ribbon missing), Liberation War 1918 medal (ribbon missing), Winter War commemorative medal (2x, ribbon missing) etc. In total 10 Finnish WWII badges. Included 7 diplomas. 1+, 1+-01 (VF, VF-EF)
minimihinta: 300 €
myyty: 500 €
Merkkejä ym
791. Kadettikoulun merkki, 1. tyyppi (miekat alaspäin). Tiainen 13.2.1 (R2). Hopeaa (813H), A. Tillander (AT), Helsinki 1934 (E6). Saajan nimi kaiverrettuna. / Cadet Officer School badge, 1st type (swords downwards). Silver .813, A.Tillander, Helsinki 1934. Name engraving. Ag 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 90 €
myyty: 160 €
792. Suomen lentomerkki konekivääriampujalle ja tähystäjälle. Valkometallia. Jakamaton kappale. / Finnish Pilot badge to gunners and radio-operators. White metal. Unissued specimen. 01 (EF)
minimihinta: 400 €
myyty: 400 €
793. Suomen Lentomerkki 1918-1944 ( pnja) + pienoismerkki (ruuvikiinnitys) ja "LLv 24" lentolaivue merkki (Veljekset Sundqvist), Saajan nimi seuraa. / Finnish Pilot´s badge 1918-1945 (small scratches) + miniature (white metal and enamels) and "LLv 24" air squadron badge. 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 500 €
myyty: 1 000 €
794. Suomen Lentomerkki 1918-1944 pienoismerkkinä. Kiinnitys puuttuu. Hopeaa (F6 = 1935). A.Tillander. / Finnish Pilot's Badge. Miniature. Silver. Suspension missing. 21 mm 01 (EF)
minimihinta: 50 €
myyty: 110 €
795. VL - Valtion lentokonetehdas. Veljekset Sundqvist. Ks. Allonen et al., Jatkosodan asevelimerkit, s. 495. 01- (EF-)
minimihinta: 70 €
myyty: 250 €
796. RUK 10 kurssimerkki. Hopeaa, kaiverruksia./ RUK 10 reserve officer course badge. Silver .813 and enamels. Pnja / small scratches Ag 1+ (VF)
minimihinta: 80 €
myyty: 110 €
797. RT 3 1940 Esikunta Komppania. Asevelimerkki. Hopeaa. 30 mm.
minimihinta: 60 €
myyty: 160 €
798. LAK 1947. Lääkintäaliupseerikurssin merkki 1947. Pieniä emalivikoja. / Medical NCO course badge 1947. Small enamel defects. Veljekset Sundqvist. 25 x 25 mm. Ae 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 50 €
myyty: 100 €
799. Osastotunnuksia ja asevelimerkkejä: Kolmen Kannaksen Koukkaajat osastotunnus, Rukajärven suunnan rintamatunnus, Aseveljeysmerkki, Pioneeripataljoona 12 asevelimerkki, Viestipataljoona 27 asevelimerkki, Jalkaväenkoulutuskeskus 17 asevelimerkki, 18 Divisioonan asevelimerkki. 1+-01,01 (VF-EF,EF)
minimihinta: 60 €
myyty: 120 €
800. Reservikurssimerkki. Hopeaa (Z6=1953). Veljekset Sundqvist. / Reserve Officer School badge. Silver (1953). 01- (aEF)
minimihinta: 50 €
myyty: 50 €
801. Erä sairaanhoitaja-, kotisisar- ym sotilaskoti-merkkejä 21 kpl (8 hopeisia)./ Group of nurse badges and pins etc. 21 pcs. 1+,01 (VF, EF)
minimihinta: 100 €
myyty: 130 €
802. Yli 100 kpl ruuvi-, neula- ym merkkejä, mitaleja (myös hopea- ja emalimerkkejä). Osassa pieniä vikoja./ Över 100 st skruv-, nål- och andra märken, medaljer, även silver och emaljerade. / Group of over 100 miscellaneous badges and medals, also some in silver and/or enameled. Some defects. 1-01 (F-EF)
minimihinta: 80 €
myyty: 120 €
Sekalaista
803. Suomen entisen sotaväen muistomitali 1881-1902. / The Commemorative medal of the old finnish army. 01- (EF-)
minimihinta: 50 €
myyty: 50 €
804. 6. Mikkelin Suomen tarkk'ampujapataljoonan muistomitali 1900-1930. Pronssia. Tiainen s.189 (R4) / Commemorative medalof Mikkeli 6th Finnish Sharpshooter Battalion. Bronze. 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 80 €
myyty: 130 €
805. Suomen Johanniittain ritarikunnan kaularisti sekä rintaristi. Kaularistin koko 55 mm, rintaristi 47 mm. / Finska Johanniterordens halskors och kraschan, Halskorsets storlek 55mm, kraschanen 47mm./ Neck- and breastbadge of order of Saint John. Size 55 mm (neckbadge) and 47 mm.
minimihinta: 80 €
myyty: 160 €
806. Erä neula-, ruuvimerkkejä ym. mm VR 2 luokka 1918 miekoin pienoismerkki (2 kpl ilman nauhaa), RUK 15 kurssimerkki (hopeaa), Reserviupseerikurssin merkki, Aliupseerikurssin merkki, Suojeluskunnan 1. luokan kuntoisuusmerkki (m/1921), Sk:n 1. luokan harrastusmerkki (hopeaa), Kauppakamarimerkit 10 v. (pronssia) ja 30 v. (hopeaa), Viestipataljoona 16 asevelimerkki, kauluslaattoja, Suojeluskunnan pienoislippu, brodeerattuja maakuntavaakunoita. ym 1+, 1+-01 (VF,VF-EF)
minimihinta: 150 €
myyty: 400 €
807. Erä kunnia- ym merkkejä (11x) mm Suojeluskunnan harrastusmerkki 1 luokka (hopeaa) sekä kuntoisuusmerkki 3 luokka (mutteri puuttuu), Lotta Svärd kaulamerkki (neula puuttuu), Pikkulottamerkki, Lotta kurssimerkki, Lotta kangasmerkki, sormus, Aliupseerien peruskurssimerkki, Keski-Kannaksen muistoristi (ilman nauhaa) ym. 1-1+,1+ (F-VF,VF)
minimihinta: 100 €
myyty: 120 €
808. Kokoelma ansiomerkkejä: Valtion virka-ansiomerkki 30 vuotta, Kaupunkiliitto 20–30 vuotta (3x), Keskuskauppakamari 10–45 v (21x), Kuntaliitto 20–30 vuotta (2x), Maalaiskuntien liitto 30–35 vuotta (2x). Yhteensä 19 merkkiä (monet hopeaa) sekä muutama pienoismerkki. / A collection of long service badges. In total 19 pcs (many silver) and some miniatures. Ag, Ae 01 (EF)
minimihinta: 60 €
myyty: 60 €
809. Erä kunniamerkkejä: Kunniamerkkiripa, jossa Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun hopeinen ansioristi, Väestönsuojelun ansioristi (hopeaa 813, M7=1965) sekä Svenska Finlands folktings förtjänstmedalj i brons (Suomenruotsalaiset kansankäräjät, pronssinen ansiomitali); Nuhteettoman palveluksen kunniamerkki 40 vuotta (A. Tillander, 813, B6=1931); Suomen Punaisen ristin hopeinen ansiomitali, 2 kpl pienoismerkkejä; Suomen talousseuran hopeinen ansiomitali (ruotsinkielinen, 45 mm, 813, D7=1957); VENÄJÄ, hopeamitali Aleksanteri III:n hallituskauden muistoksi 1894 ja Romanovien hallitsijahuoneen 300-vuotisjuhlan muistomitali 1913. / Group lot: Order bar with Silver Cross of Merit of Finnish Physical Education and Sports, Civil Defence Merit Cross (silver .813) and The Swedish Assembly of Finland bronze medal; Badge for irreproachable service during 40 years (by A. Tillander, silver .813, B6=1931); Finnish Red Cross silver medal, 2 miniature badges; Finnish Economic Society merit medal (Swedish language version, 45 mm, silver .813, D7=1957); RUSSIA Silver medal in the memory of the reign of Alexander III 1894 + Romanov Dynasty Tercentenary bronze medal 1913. Ag, Ae 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 100 €
myyty: 340 €
810. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ansioristi. Vanha malli 1994-2013 kotelolla./ Förtjänstkorset för Räddningsbranchens centralförbund i Finland. Gamla modellen (1994-2013) med etui.
minimihinta: 50 €
myyty: 50 €
811. Ruotsalaiset vapaaehtoiset talvisodassa -muistolaatta. / För Nordens Frihet och Sveriges ära - Svenska frivilligkåren Krigstjänst i Finland 1940-minnesplakett. / Plaquette: The Swedish Volunteers in Finnish Winter War 1940. Westins Ateljé, Stockholm. 85 x 55 mm. Ae 01- (EF-)
minimihinta: 40 €
myyty: 50 €
812. Erä kunniamerkkejä: Vapaudenmitali 1 luokka 1939 ja 1941, Vapaudenmitali 2 luokka 1939 ja 1941, Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan ansiomitali kultaristein, SVR 1 luokan ansiomitali (2x), SVR pronssinen ansiomitali, Talvisodan muistomitali miekoin ja soljin (3x), Talvisodan muistomitali, Jatkosodan muistomitali, Summan risti, Sininen risti, Veteraanien mitali. Mukana myös merkkejä kahdessa rivassa (3+2 merkkiä): Suomen Leijonan ansioristi, Maanpuolustus mitali soljella, Porin Prikaatin kilta-ansioristi ja Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan ansiomitali. / Orders 21 pcs. 1+,1+-01,01 (VF,VF-EF, EF)
minimihinta: 130 €
myyty: 290 €
813. Partiomerkki (?). Kultainen lilja, 18K. Valmistaja Juho Niemi (JN), Kokkola 1917 (M7). 35 x 25 mm. Paino 4,3 g. / Scoutmärke (?), heraldisk lilja av guld (18K). Tillverkare Juho Niemi, Gamlakarleby 1917. Vikt 4,3 g. / Scout badge (?), ”Fleur-de-lys” made of gold (18K). by Juho Niemi, Kokkola, Finland 1917. Weight 4.3 g. Au 01 (EF)
minimihinta: 150 €
814. Erä partiolaisaiheisia mitaleita, ruuvi-, neula- ym merkkejä 22 kpl, joukossa myös hopeisia. / Lott scoutmärken 22 st. Även silvermärken. 1+,1+-01 (VF,EF)
minimihinta: 50 €
myyty: 160 €
815. Reserviläisliiton erikoisluokan ansiomitali, Reserviläisliiton ansioristi + pienoismerkki (Sporrong). 01, 01-0 (EF,EF+)
minimihinta: 90 €
myyty: 110 €
Suojeluskunnat
816. Ansioluokan harrastusmerkki. Hopeaa (.813). Numeroitu 431. / Excellence class (1932). 01-
minimihinta: 80 €
817. Paraatilakkimerkki. Havunoksa, metallia./ Paradmossmärke. Metall. 1+-01
minimihinta: 100 €
myyty: 130 €
818. Sk:n kalvosinnapit (kelt/musta). Pronssia. / Manschetteknappar (gull/svart). Brons./ Cufflinks. Bronze. 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 50 €
myyty: 50 €
819. Erä suojeluskunta-aiheisia merkkejä ym mm Pronssinen ansiomitali, Kuntoisuusmerkit 1, 2 ja 3 luokka, Valioluokan harrastusmerkki, Harrastusmerkit 1, 2 ja 3 luokka, Sininen risti, Hihakilpi (3x, sin/kelt, kelt/musta, valk/pun) p.repeämiä, Sk palkintolusikoita 5 kpl (hopeisia). / Lott skyddskårsmärken bl.a. 1-1+,1+,1+-01 (F,VF,EF)
minimihinta: 150 €
myyty: 190 €
820. Suojelukunnan hihanauhoja 2 kpl (miehistö): valk/pun "Kangasala", valk/kelt "Järvenpää" (p.tahroja) sekä 3 kpl hihakilpiä: sin/kelt (miehistö), kelt/musta (miehistö), valk./kelt (upseeri)./ Skydskårens ärmbindel 5 st. 1+,1+-01 (VF, VF-EF)
minimihinta: 100 €
myyty: 230 €
821. Suojeluskuntain 2. luokan hiihtomerkki. Valm. SKOY. 35 x 35 mm. / Home Guard Skiing badge 2nd class. Tiainen 11.3.6d. Ae 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 40 €
myyty: 40 €
Lotta Svärd
822. Lotta Svärd kultainen hiihto- ja kävelymerkki yhdellä kävyllä. Kultaa 18 K. /Lotta Svärd skid- och gångmärke i guld med en kotte.Guld 18 K. 01 (EF)
minimihinta: 80 €
myyty: 80 €
823. Pikkulotta-merkki. Hopeaa. / Flicklotta-broschen Silver. 22 mm 01 (EF-)
minimihinta: 50 €
824. Jul-Lottan, hopeinen merkki. Valmistaja Oskar Lindroos (OL), Helsinki 1926 (V5). Halkaisija 31 mm. kaiverruksia. / Jul-Lottan badge. Silver .813. By O. Lindroos, Helsinki 1926. Engravings. Ag 01 (EF)
minimihinta: 50 €
myyty: 70 €
825. Lotta Svärd hihanauha "Lotta Svärd Mäntsälä". / Lotta Svärd Ärmbindel. 1+-01 (VF-EF)
minimihinta: 60 €
myyty: 70 €
826. Erä Lotta-aiheisia merkkejä ym 19 kpl: Lotta Svärd muistomitali, LS kaulamerkki (hopeaa) + pienoismerkki (pinssi), 10 ja 20-vuotismerkit (hopeaa), pikkulottamerkki (kiinnitysneula puuttuu), kurssimerkki (hopeaa), 3. luokan hiihto- ja kävelymerkki, muonituslotta ja lääkintälotta kangasmerkit, kirjeensulkijamerkki, Linnoitustöiden pronssinen osanottajamerkki, 2 sormusta, rasia, kunniamerkkiripa: Talvisodan muistomitali soljella: Kotijoukot, Jatkosodan muistomitali, Kotijoukkojen muistoristi lisäksi Lotta perinne pöytämitali. / 19 st märken med Lotta motiv. 1+,1+-01 (Vf,VF-EF)
minimihinta: 200 €
myyty: 200 €